Verbeteraanpak voor veranderprocessen

Wij willen samen met onze klanten gewenste en meetbare resultaten realiseren. Dat is de basis van onze unieke aanpak. Wij ondersteunen onze klanten bij het succesvol implementeren van veranderprocessen binnen hun organisatie.

Onze implementatieaanpak bestaat uit de volgende drie pijlers.

Pijler 1
Verandermodel van Kotter
Professor Kotter, de goeroe op het gebied van veranderprocessen in organisaties, ontwikkelde een verandermodel dat bestaat uit 8 essentiële stappen. Alleen als al deze stappen consequent worden doorlopen, kan een veranderproces succesvol zijn. Wij maken daarom altijd gebruik van dit model.
Pijler 2
Verander de wereld, verander jezelf
Om anderen succesvol te kunnen helpen veranderen, moet je zelf ook bereid zijn om te veranderen. Dit uitgangspunt is in onze overtuiging van essentieel belang bij het succesvol kunnen realiseren van veranderprocessen. De samenwerking met onze opdrachtgevers is altijd hierop gebaseerd: wij willen immers allebei succesvol zijn.
Pijler 3
Interventies

Door onze jarenlange ervaring in training en coaching beschikken wij over een groot aantal interventies (Commerciële trainingen, Communicatie trainingen, Management trainingen, Personal coaching, strategische begeleiding en advies).

Wij kunnen deze in verschillende combinaties inzetten met het doel om het beste resultaat te behalen. Wij richten ons daarbij op attitude-, werkwijze- en gedragsverandering.

Met onze partners op het gebied van recruitment, bedrijfsjuridisch advies, financiering en verkoop vormen wij een netwerk. Wij kunnen de partners uit dit netwerk in elk veranderproces inschakelen.

Search